ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

«ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Ενότητα Α’ Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες»

Δια ζώσης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ  «Ψηφιακές Μέθοδοι στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»,  Πέμπτη, 21.10.2021, 12.30-14.00 , Ευελπίδων 47Α &Λευκάδος 33, αίθ. 601

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές, τις τοπικές & ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, καθώς και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης της πληροφορίας μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.