ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

«ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Ενότητα Α’ Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες»

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,  Πέμπτη, 21.10.2021, 10.30-12.00

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές, τις τοπικές & ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, καθώς και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης της πληροφορίας μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Σύνδεσμος σεμιναρίου μέσω MS TEAMS εδώ .