Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΑ τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 το διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ θα εργαστεί εξ αποστάσεως.

Εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Από την Πρυτανεία