Ανακοίνωση για σεμινάρια Wiley_Άνοιξη 2024

Ανακοίνωση για σεμινάρια Wiley
Άνοιξη 2024

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανοικτής πρόσβασης που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με τον εκδότη Wiley, πρόκειται να διεξαχθούν δύο σεμινάρια που αφορούν στη διαδικασία δημοσίευσης μιας εργασίας. Τα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη διαδικασία δημοσίευσης, από την επιλογή του περιοδικού και την υποβολή της εργασίας μέχρι και την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης από τη συμφωνία του ΣΕΑΒ.

Τα σεμινάρια, ίδιας θεματολογίας και διάρκειας 2 ωρών το καθένα, θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του ΣΕΑΒ (21 Μαρτίου και 16 Μαΐου 2024). Είναι δωρεάν αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή εδώ ενώ υπάρχει επισυναπτόμενο υλικό για την καλύτερη ενημέρωση της κοινότητάς (προσκλήσεις, φυλλάδιο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παράρτημα Επιστημονικής Επικοινώνησης ΣΕΑΒ: scholarly@heal-link.gr,  τηλ.: 2610 96 96 25 και το Γραφείο Ηλεκτρονικών Πηγών ΣΕΑΒ: support@heal-link.gr, τηλ.: 2310 99 79 26.