Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Ενημερωτική παρουσίαση στο ΜΠΣ "MSc in International Shipping, Finance and Management", (15 λεπτά στα αγγλικά),

υπεύθυνος καθηγητής κος Καβουσανός

18 Οκτωβρίου 2018, 19:00-19:30      

55 φοιτητές πλήρους & μερικής φοίτησης,     

κτίριο Τροίας, αίθ. 102    

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση των πηγών της Βιβλιοθήκης στο ΜΠΣ "Λογιστική και Χρηματοοικονομική"

7 Νοεμβρίου 2018, 11.00-13.00,                                      

30 φοιτητές πλήρους φοίτησης

8 Νοεμβρίου 2018, 17.00 - 19.00,

30 φοιτητές μερικής φοίτησης

14 Νοεμβρίου 2018, 11.00-13.00,                                        

30 φοιτητές πλήρους φοίτησης

15 Νοεμβρίου 2018, 17.00 - 19.00,

30 φοιτητές μερικής φοίτησης

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΛΟΧΡΗ, Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, αίθ.108

Εκπαιδευτική παρουσίαση στο 7ο εξάμηνο ΔΕΤ για το σεμινάριο "Πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία", υπεύθυνος καθηγητής κος Μούρτος, θα μας στείλει τις περιγραφές των θέσεων πρακτικής και ίσως κάποιες ενδεικτικές θεματικές, οι οποίες θα είναι συναφείς με τις κατευθύνσεις του Τμήματος: επιχειρησιακή έρευνα &  επιχειρηματική αναλυτική / διοίκηση λειτουργιών & εφοδιαστικής αλυσίδας / τεχνολογίες λογισμικού & ανάλυσης δεδομένων / πληροφοριακά συστήματα & ηλεκτρονικό επιχειρείν / στρατηγική, επιχειρηματικότητα & ανθρώπινοι πόροι

9 Νοεμβρίου 2018, 13.00-14.00,

45 προπτυχιακοί φοιτητές

αίθ. Δ102