AGENDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 16 – 22 Ιουνίου 2014


Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 7272100
http://ec.europa.eu/greece
comm-rep-athens@ec.europa.eu

Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα την εβδομάδα
16 – 22 Ιουνίου 2014

 

A. Νέα / Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δευτέρα 16 Ιουνίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Έκθεση για τις φορολογικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη φορολογία να βρίσκεται στο επίκεντρο της σχέσης πολιτών-κράτους, η συγκεκριμένη Έκθεση για το 2014 προβαίνει σε απολογισμό των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών με συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις φορολογικές δομές και τους συντελεστές τους, καθώς και σε ανάλυση της εξέλιξης των φορολογικών τάσεων μεσο- και μακροπρόθεσμα.

Τετάρτη 18 Ιουνίου:

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να φέρει τις χώρες της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου πιο κοντά. Η νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι περίπου 70 εκατομμύρια πολίτες της μακροπεριφέρειας θα δρέψουν τα οφέλη της στενότερης συνεργασίας σε τομείς όπως η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η κάλυψη των κενών που υπάρχουν στις μεταφορές και στην ενέργεια και η ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού. Λαμβάνει δε υπόψη της τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, καθώς και τις συζητήσεις της Ειδικής Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014.
  • REFIT: Περαιτέρω πρόοδος προς μια ελαφρύτερη, απλούστερη και φθηνότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού της πλαισίου (Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT). Η Έκθεση θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, πίνακα αποτελεσμάτων, καθώς και μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες, προκειμένου η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εφαρμόζεται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και διοικητικό φόρτο.

Αναλυτική Agenda

 

Β. Οπτικοακουστικό υλικό

Δικαιώματα των καταναλωτών

Αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τότε, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, έχετε δικαιώματα. Μάθετε ποια είναι!

 

Γ. Δράσεις της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα

Δευτέρα 16 Ιουνίου: Συνέδριο με θέμα "Οδηγεί η Ενιαία Αγορά σε νέα ανάπτυξη;" υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. – Συνδιοργάνωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομικών, Νίκης 5-7, Σύνταγμα, Αθήνα – ώρα 09:30-14:45) Είσοδος ανοιχτή στο κοινό μετά από δήλωση συμμετοχής στην κυρία Σοφία Γκλιάτη, τηλ. 210-3332572 και στο sgliati@mnec.gr

Δευτέρα 16 έως Τρίτη 17 Ιουνίου: Επίσκεψη στην Αθήνα του Επιτρόπου κ. László ANDOR, αρμόδιου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, με σκοπό τη συμμετοχή του στην 51η Διάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (LI COSAC), με την οποία ολοκληρώνεται η κοινοβουλευτική διάσταση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και στο Συνέδριο "Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (OSH) - Η πολιτική για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στο μέλλον" που διοργανώνεται από την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ.

Τετάρτη 18 έως Πέμπτη 19 Ιουνίου: Journalist Thematic Network Meeting, on Gender Equality – Την συνάντηση οργανώνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Είσοδος μόνο με πρόσκληση. (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα – 18/6 ώρα 13:45-18:00 και 19/6 ώρα 09:30‐15:30). Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου στις 19 Ιουνίου και ώρα 14:30-15:30

Πέμπτη 19 Ιουνίου: Πανεπιστημιακή Ημερίδα για τις Ορυκτές πρώτες ύλες: Μέλλον, ανάγκες και ευκαιρίες – Συνδιοργάνωση των εξής φορέων: (1) Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (2) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και (3) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet, Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα – ώρα 09:30‐17:30). Είσοδος ανοιχτή στο κοινό μετά από δήλωση συμμετοχής http://univday.labmet.ntua.gr/

Παρασκευή 20 Ιουνίου: 3ο Ετήσιο Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις – «Έξυπνες Δημόσιες Συμβάσεις: Αποτελεσματική Διαχείριση μέσω των Ηλεκτρονικών Δημοπρατήσεων» στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. – Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς & Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα – ώρα 09:20‐17:20) Είσοδος ανοιχτή στο κοινό