27/06/2011: Οδηγίες πρόσβασης στο Derwent Innovations Index της ηλεκτρονικής βάσης ISI Web of Science.

Σας ενημερώνουμε ότι  η συνδρομή στην ηλεκρονική βάση ISI Web of Science αναβαθμίστηκε και περιλαμβάνει τα εξής δεδομένα:

Derwent Innovations Index(SM): 1963 – present

Για να συνδεθείτε με τη βάση Web of Knowledge  επισκεφθείτε την διεύθυνση http://isiknowledge.com και επιλέξτε το tab "select a database".