22/1/2010 "Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ) παρουσιάζει μια μελέτη για την πολύγλωσση λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρώπη των Έξι έως τη σημερινή Ένωση των 27 κρατών μελών και των 23 επίσημων γλωσσών."


Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ) παρουσιάζει μια μελέτη για την πολύγλωσση λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρώπη των Έξι έως τη σημερινή Ένωση των 27 κρατών μελών και των 23 επίσημων γλωσσών

«Αυτή είναι η δική μας ιστορία, αλλά είναι και η δική σας! Μη χάσετε την ευκαιρία να την ανακαλύψετε!»

Παρουσίαση μελέτης της ΓΔΜ για τη «Μετάφραση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1958-2010», 12 Μαρτίου 2010, Κτίριο Charlemagne, Βρυξέλλες

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ) παρουσιάζει μια μελέτη για την πολύγλωσση λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρώπη των Έξι έως τη σημερινή Ένωση των 27 κρατών μελών και των 23 επίσημων γλωσσών. Από τις πρώτες μέρες, οι μεταφραστικές υπηρεσίες διασφαλίζουν στους Ευρωπαίους πολίτες την πρόσβαση στη νομοθεσία και στα κύρια πολιτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους γλώσσα και καθιστούν κάθε κράτος μέλος ικανό να συνεισφέρει ενεργά στη χάραξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Η μελέτη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm.

Στόχος αυτής της μελέτης, η οποία αποτελεί καρπό ερευνητικής εργασίας στα ιστορικά αρχεία της Ένωσης και συνεισφοράς περισσότερων των εξήντα υπαλλήλων, είναι να φωτίσει ένα σχετικά άγνωστο κομμάτι της ιστορίας μας και να προωθήσει νέες έρευνες.

Το πάνελ θα αποτελείται από πρόσωπα-κλειδιά και μάρτυρες ετούτης της κοινής ιστορίας, καθώς και από εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου και ανώτερους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σας προσκαλούμε να εκμεταλλευτείτε, την ιστορική αυτή ευκαιρία και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μαθητών και των φοιτητών σας. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί απ' ευθείας μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html με διερμηνεία στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και με δυνατότητα άμεσης αποστολής ερωτημάτων προς τους συμμετέχοντες στο πάνελ μέσω on-line chat. Έχουν προγραμματιστεί δύο κύκλοι ερωτήσεων-απαντήσεων - την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 12:00 και στις 16:00.