2017 - Επιχορηγήσεις για μεταπτυχιακή έρευνα στα ευρωπαϊκά δημόσια οικονομικά

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στη Φλωρεντία έχουν προκηρύξει επιχορηγήσεις για ερευνητές στο πεδίο των ευρωπαϊκών δημόσιων οικονομικών και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δύο επιχορηγήσεις (5.000 ευρώ έκαστη) είναι διαθέσιμες το 2017 στους ερευνητές στο πεδίο των ευρωπαϊκών δημόσιων οικονομικών.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=8241

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 16 Ιουνίου 2017.