19/03/2013: Ενημέρωση για τον ΕΥΔΟΞΟ

 

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ η οποία αφορά την προμήθεια συγγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ολοκληρώθηκε η παραγγελία και παραλαβή 324 τίτλων (1565 τόμων) εκ των οποίων το 90% έχει επεξεργαστεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και είναι αναζητήσιμο από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο.

Η νέα αυτή υπηρεσία έχει στόχο οι φοιτητές οι οποίοι δεν δικαιούνται να προμηθευτούν τα συγγράμματα από τον ΕΥΔΟΞΟ να έχουν τη δυνατότητα να τα δανείζονται από την Βιβλιοθήκη. Κατ΄εφαρμογή αυτού του μέτρου οι προπτυχιακοί φοιτητές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να δανείζονται βιβλία για 30 ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 30 ημέρες, εφόσον, βεβαίως, υπάρχει διαθέσιμος ικανός αριθμός αντιτύπων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από τις επιστροφές βιβλίων από τους φοιτητές λόγω εσφαλμένων παραδόσεων έχει δημιουργηθεί στη Βιβλιοθήκη ένα απόθεμα 550 τίτλων (1520 αντιτύπων), το οποίο θα διαχειριστεί ως εξής:

  • Μέρος των αντιτύπων θα χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης, για αντικατάσταση φθαρμένων λόγω χρήσης, κλπ.
  • Μέρος, επίσης, των αντιτύπων θα επαναδιατεθεί μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ στους φοιτητές.
  • Παλαιές εκδόσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον θα διατεθούν δωρεάν στους φοιτητές.