17/06/2010: 1ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία", υποβολή προτάσεων 19/7-31/8/2010

17/06/2010: 1ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία", υποβολή προτάσεων

19/7-31/8/2010
 
Ένας νέος διαγωνισμός για την καινοτομία και την τεχνολογία διοργανώνεται φέτος από την Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με έξι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες:  http://www.nbg.gr/ibank/innovation