17/06/2010: Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για έναν "συνδετικό ιστό της Επιτροπής". Υποβολή προτάσεων έως 31 Ιουλίου 2010

17/06/2010: Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για έναν "συνδετικό ιστό της Επιτροπής". Υποβολή προτάσεων έως 31 Ιουλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά μια ιδέα που θα συνδέσει τα κτίρια και τους πόλους ακινήτων που καταλαμβάνει στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργου με μια κοινή συμβολική "εικόνα" ("συνδετικός ιστός"). Σκοπός του εγχειρήματος είναι να βελτιωθεί η παρουσία και η προβολή της Επιτροπής στο ευρύ κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20100610europaikos_diagonismos_agenda_el.htm