16/01/2012: Δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1/1/-30/6/2012

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://eu2012.dk/en