11/07/2013: Συνδρομητική υπηρεσία TAXHEAVEN

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία TAXHEAVEN www.taxheaven.gr (Φορολογική - Λογιστική - Πύλη Ενημέρωσης) από το χώρο της Βιβλιοθήκης με χρήση κωδικού.