11/07/2013: Ανακοίνωση από Heal-Link

 

Ο Συνδεσμος Heal –Link μας ενημέρωσε ότι οι εκδοτικοί οίκοι Elsevier και Springer διακόπτουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιοδικών τους.