06/09/2010: Συζήτηση μέσω του διαδικτύου με την Επίτροπο Ανδρούλα Βασιλείου για την πρωτοβουλία "Νεολαία σε Κίνηση", 17 Σεπτεμβρίου 2010

Συζήτηση μέσω του διαδικτύου με την Επίτροπο Ανδρούλα Βασιλείου για την πρωτοβουλία "Νεολαία σε Κίνηση", 17 Σεπτεμβρίου 2010

Η «Νεολαία σε Κίνηση» είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «ΕΕ 2020»,  της Επιτροπής που θα δρομολογηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες: