04/06/2013: Επέτειος 50 χρόνων από την ίδρυση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Europe Direct


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 7272100
http://ec.europa.eu/ellada
comm-rep-athens@ec.europa.eu

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζει την 50ή επέτειο από την ίδρυση του Δικτύου των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ).

Το πρώτο Δίκτυο των ΚΕΤ εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1963. Από το 2001, τα ΚΕΤ λειτουργούσαν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας ενώ το 2005 εντάχθηκαν στο ευρύτερο Δίκτυο Πληροφόρησης Europe DIRECT.

Τα ΚΕΤ προωθούν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και θέτουν στη διάθεση του κοινού πληροφόρηση και πηγές ενημέρωσης σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νομοθεσία της, ειδικά στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία ευρωπαϊκών θεμάτων και διάθεση βιβλιογραφίας και πληροφόρησης σχετικής με την Ε.Ε. και τις πολιτικές της σε καθηγητές Πανεπιστημίων, εμπειρογνώμονες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως μέρος της επικοινωνιακής πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της ΕΕ, πληροφορούν και επικοινωνούν στους πολίτες ευρωπαϊκά θέματα και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διάχυση αυτής της ενημέρωσης στις νέες γενιές του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Τα ΚΕΤ συμβάλλουν εθελοντικά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης χωρίς οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι προσπάθειες τους είναι αξιέπαινες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα ΚΕΤ και:

  • αναγνωρίζει ότι η δομή υποδοχής έχει το καθεστώς Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, μέρος του γενικού δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης «EUROPE DIRECT» το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή
  • παρέχει δωρεάν στο ΚΕΤ εκδόσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλεγμένες σύμφωνα με τη φυσιογνωμία του ΕΚΤ
  • στηρίζει το ΚΕΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης για τα στελέχη του και παρέχει πληροφορίες στα ΚΕΤ καθώς και πρόσβαση σε άλλες δραστηριότητες στήριξης και δικτύωσης

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα, δημιούργησε τον Οδηγό για τα ΚΕΤ, όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν.

Επικοινωνία: Κατερίνα Σοκόλη, katerina.sokoli@ec.europa.eu