03/04/2013: Επισκέψεις και Δράσεις Βιβλιοθήκης ΟΠΑ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο Απριλίου

  • Επίσκεψη 8ου Λυκείου Αθηνών (Β’ Τάξη) στα πλαίσια συνεργασίας με την επίκουρη καθηγήτρια ΟΠΑ, κα Πραματάρη - Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013, 09.00–10.00.
  • Συνάντηση Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙΟΒΙ), Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013, 09.00-11.00, Τράπεζα Ελλάδο.
  • Επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS δύο υπαλλήλων του Poznan School of Banking της Πολωνίας – Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013, 10.00-13.00.
  • Επίσκεψη του κου Oscar Rodriguez από Ισπανία για ενημέρωση σχετικά με τη βάση CORDIS (Community Research and Development Information Service) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013, 11.30-12.00.
  • Επίσκεψη σχολείου στα πλαίσια συνεργασίας με τον καθηγητή ΟΠΑ, κο Γιαννακουδάκη, πρώην Έφορο Βιβλιοθήκης – Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013, 11.00.