01/07/2013: Η Κροατία, 28ο κράτος μέλος της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20130701_croatia_kalosorisma_el.htm
και στα παρακάτω αρχεία:

Κροατία - Παρουσίαση

Κροατία - Στατιστικά