“Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή”. Προθεσμία 31 Ιανουαρίου 2017!!

Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/stages


Αpplications are now open for paid traineeships of five months’ duration starting on 1 October with the European Commission and some executive bodies and agencies of the European Institutions such as the European External Action Service or Executive Agency for Competitiveness and Innovation.

Successful applicants will receive a monthly grant of around €1,120 and reimbursement of travel expenses. Accident and health insurance can also be provided. Every year, there are about 1,300 places available, which provide selected candidates with hands-on experience in an international and multicultural environment, thus enriching their career prospects.

Applications must be submitted online http://ec.europa.eu/stages by noon (Brussels time), 31 January 2017.