“Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα” Συνέδριο, Αθήνα, 16/12/2014

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://crisisobs.gr/2014/11/166