“Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη”, 4ο διεθνές συνέδριο 15-16/1/2015, Αθήνα

4ο Διεθνές Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση, με θέμα "Η Ανοικτή Πρόσβαση στα Ερευνητικά Δεδομένα ως μοχλός για την Ανοικτή Επιστήμη".
Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RECODE, στο οποίο είναι εταίρος το ΕΚΤ, και θα λάβει χώρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στις 15 και 16 Ιανουαρίου.

Το ΕΚΤ διοργανώνει το συνέδριο στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για την ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και διεθνώς. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των βασικών ζητημάτων που εγείρονται με την Ανοικτή Πρόσβαση στα επιστημονικά δεδομένα (πολιτικές για ανοικτά επιστημονικά δεδομένα, καλές πρακτικές, ερευνητικές τάσεις), διαδεδομένη πρακτική σε πολλές επιστήμες, και αυξανόμενη απαίτηση των χρηματοδοτών έρευνας διεθνώς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλλέγεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους σχετικούς κανονισμούς για την ανοικτή πρόσβαση και σε ερευνητικά δεδομένα του Ορίζοντα 2020.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν σημαντικοί φορείς από την Ευρώπη, τόσο χρηματοδότες έρευνας, όσο και πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αλλά και ελληνικοί φορείς έρευνας με πλούσιο έργο στα ανοικτά επιστημονικά δεδομένα.

Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν οι εξής φορείς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Research Councils UK, Oxford University, Elixir Research Infrastructure, Data Archiving and Networked Services/Research Data Netherlands; CERN, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΚΕΘΕ, Digital Curation Centre, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Royal Society, League of European Research Universities (LERU), National Institutes for Health (NIH), Research Data Alliance.

Το συνέδριο θα προσφέρει πλούτο πληροφοριών και βάση για διάλογο για το ρόλο των ανοικτών επιστημονικών δεδομένων και των σχετικών πολιτικών στην ανάπτυξη, που ενδιαφέρει άμεσα τους ελληνικούς φορείς έρευνας και χρηματοδότησης έρευνας, αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική.
Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως προεγγραφή στη διεύθυνση http://www.openaccess.gr/conference2015.
Το Συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο RECODE παρέχονται στον δικτυακό τόπο http://recodeproject.eu

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

 

 

1