Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Ονομασία: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)
Περιγραφή:

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΣΕΑΒ, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Η πύλη παρέχει πρόσβαση:

Ενιαία μηχανή αναζήτησης

Θέματα: Πολυθεματική
Τύπος ηλεκτρ. πηγής: On-line πύλη πρόσβασης σε συλλογές ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων
Παραγωγός: Συνεργαζόμενοι εκδοτικοί οίκοι.
Κατάλογος συνεργαζόμενων εκδοτών
Διαθέτης: Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)
Είδος πρόσβασης: Συνδρομητική (απαιτείται αυθεντικοποίηση)
Πρόσβαση:

http://www.heal-link.gr/