"Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΟΠΑ" , Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, ώρα 13.00, Βιβλιοθήκη ΟΠΑ, Τμ. Περιοδικών, 1ος όρ.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, ώρα 13.00, με τίτλο Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της αντίστοιχης πράξης που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι αφενός η παρουσίαση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ και αφετέρου η ενημέρωση του ακαδημαϊκού και ευρύτερου κοινού για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της παραπάνω πράξης.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

1