Σωστά ελληνικά και στην επιστημονική ορολογία. Παρουσιάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) 18/9/2015

Το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οργανώνει δύο ενημερωτικές παρουσιάσεις: 18 Σεπτεμβρίου 2015 το πρωί (11:00-12:30) και το απόγευμα (15:00-16:30) στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασ. Σοφίας 2, για να παρουσιάσει το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ), την οργάνωση του Δικτύου, την Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων, τις ομάδες εργασίες για οικονομία, τεχνολογία, χημεία, φυσικούς πόρους, δίκαιο καθώς και τις δυνατότητες συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιστήμονες σε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150323_diktyo_orologias_el.htm

Εγγραφή στις παρουσιάσεις έως 10 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα http://europa.eu/!Ff93TN

1