Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Taxheaven

 Η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ από το ετος 2013 εχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία TAXHEAVEN www.taxheaven.gr (φορολογικήΛογιστική –Πύλη Ενημέρωσης ) από το χώρο της Βιβλιοθήκης με χρήση κωδικού.