ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

01/08/2014 – 20/08/2014

Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή.

 

21/08/2014 – 27/08/2014

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ & ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

08.30 – 15.30 (Παρασκευή 15.00)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

08.30 – 15.00 (Παρασκευή 14.30)

 

Από την Πέμπτη 28/08/2014 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κατά το σύνηθες ωράριό της.