Πασχαλινό Πρόγραμμα Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ & ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ έως Μ.ΤΡΙΤΗ (14-15/4/2014), 08.30 -15.30

ΤΕΤΑΡΤΗ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (23-25/4/2014), 08.30 -15.30

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ έως Μ.ΤΡΙΤΗ (14-15/4/2014), 8.30-15.00

ΤΕΤΑΡΤΗ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (23-25/4/2014), 8.30-14.30