Παρουσίαση της on-line βάσης iMentor, 15/12/2014 12:00-13:00

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΟΠΑ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία παρουσίαση στη βάση iMentor της εταιρείας Infobank Hellastat στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η iMentor είναι μία on-line βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προφίλ για περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, πανελλαδικά, παρέχοντας εμπορικά και οικονομικά στοιχεία όπως ταυτότητα εταιρείας (στοιχεία επικοινωνίας, έτος ίδρυσης, στελέχη, δραστηριότητα) οικονομικές καταστάσεις, ταμειακές ροές και πλήθος αριθμοδεικτών κάνοντας χρήση 800 και πλέον κριτηρίων. Τα στοιχεία παρέχονται σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), αλλά και στη μορφή που δημοσιεύτηκαν οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00-13:00, στα Κέντρα Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, (Πατησίων 76, 2ος όροφος, είσοδος από το Τμήμα Περιοδικών).

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η παρουσίαση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ στα τηλέφωνα 210 8203261 και 210 8218856, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 - 15:00 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση library@aueb.gr.