Κλαδικές μελέτες / Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Ονομασία: Κλαδικές μελέτες Iδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Περιγραφή:

Ο ιστότοπος του ΙΟΒΕ είναι μία αξιόπιστη πηγή εύρεσης κλαδικών μελετών της ελληνικής οικονομίας καθώς επίσης αποτελεί μία καλή πηγή εύρεσης μακροοικονομικών και μικροοικονομικών αναλύσεων και εκθέσεων που αφορούν την ελληνική οικονομία και την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα

Μάθετε περισσότερα

Θέματα: Κλαδικές μελέτες, Οικονομία
Τύπος ηλεκτρ. πηγής: Ιστοσελίδα
Παραγωγός: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Διαθέτης: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Γλώσσα: Ελληνική
Είδος πρόσβασης: Επιλεγμένη πηγή ανοικτής πρόσβασης (δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση)
Πρόσβαση:

http://iobe.gr/iobe.asp