Η ΕΕ εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 

Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας: η ΕΕ εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015

Μαζί με το 2015 ξεκινά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (EYD2015) - ένα έτος αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση, στη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ και στην αρχή μιας εποικοδομητικής συζήτησης γύρω από το σύνθημα «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας». Το EYD2015 – European Year of Development 2015 προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια ευκαιρία προβολής της ισχυρής δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών της για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. 

Αυτό το έτος αναμένεται να είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη, με την εμπλοκή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις πολιτικές στους τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και του κλίματος. Το 2015 είναι ημερομηνία σταθμός για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και το έτος κατά το οποίο η συνεχιζόμενη παγκόσμια συζήτηση για το τι μέλει γενέσθαι μετά το 2015, θα συγκλίνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου Ηνωμένων Εθνών. Το 2015 είναι επίσης η χρονιά που θα αποφασιστεί στο Παρίσι μια νέα διεθνής συμφωνία για το κλίμα.

Το EYD2015 θα φέρει σε επαφή νέους ανθρώπους, φορείς χάραξης πολιτικής, πολίτες, τον ιδιωτικό τομέα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και μεμονωμένους ενδιαφερόμενους για την προώθηση κοινών στόχων. Είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό Έτος που επικεντρώνεται στις εξωτερικές σχέσεις.

«Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη είναι η ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία, επισημαίνοντας τα αποτελέσματα που η Ένωση, ενεργώντας από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει επιτύχει ως παγκόσμιος παίκτης», δήλωσε ο Neven Mimica, Επίτροπος Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της ΕΕ. «Πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και για τις δύο πλευρές: για τους δικαιούχους, αλλά και για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να τεθεί η ανάπτυξη στο επίκεντρο της επικαιρότητας και ελπίζω ότι οι άνθρωποι από όλη την ΕΕ θα ενωθούν μαζί μας και θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Έτος.»

Το πρόγραμμα του EYD2015 αποτελείται από μια πλειάδα εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, εγκαινιάζει το EYD2015 σε τελετή έναρξης υψηλού επιπέδου σήμερα, 9 Ιανουαρίου, στη Ρίγα.

Στη συνέχεια, στις 2 Μαρτίου θα ακολουθήσει διεθνής εκδήλωση για θέματα ισότητας των φύλων, αγώνας δρόμου 20χλμ στις Βρυξέλλες τον Μάιο καθώς επίσης και δημιουργικοί διαγωνισμοί σε ολόκληρη την ΕΕ, π.χ. ο διαγωνισμός βίντεο “Shining Stars of Europe”.

Παράλληλα, όλα τα κράτη μέλη θα φιλοξενήσουν 28 διαλέξεις Kapuscinski για την ανάπτυξη (μία σε κάθε κράτος μέλος), ενώ το EYD2015 θα εκπροσωπηθεί στην EXPO2015 στο Μιλάνο και στην απονομή του βραβείου Lorenzo Natali για δημοσιογράφους.

Το πρόγραμμα του EYD2015 περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δημιουργικών ευκαιριών για συμμετοχή όλων των κρατών μελών, από τέχνη και αναπτυξιακά έργα μέχρι δραστηριότητες με σχολεία και πανεπιστήμια και μεγάλης κλίμακας αθλητικές εκδηλώσεις. Κάθε μήνας του έτους θα είναι αφιερωμένος σε ένα ειδικό θέμα: τον Ιανουάριο η έμφαση θα είναι στη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, τον Φεβρουάριο θα είναι στο επίκεντρο η εκπαίδευση, τον Μάρτιο θα καλυφθούν θέματα ισότητας των φύλων ενώ ο Απρίλιος θα είναι ο μήνας της υγείας.

Με μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων που ξεκινούν από απλές δραστηριότητες και καταλήγουν σε συνέδρια υψηλού επιπέδου, το EYD2015 είναι μια πραγματική ευκαιρία για την περαιτέρω συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015, παρακαλώ επισκεφθείτε : https://europa.eu/eyd2015/
Twitter
Facebook

Επαφές με τον Τύπο:

Maria Sanchez Aponte, European Commission Press Officer: maria.sanchez-aponte@ec.europa.eu, Tel.: +32 2 29 81 035
Stacey Vickers, European Commission Press Officer: stacey.vickers@ec.europa.eu, Tel: +32 2 29 94153
Alexandra Galakhova, EYD 2015 Press Team Media Consulta International PR: a.galakhova@mcgroup.com, Tel: +49 30 650 00306  

1