Ηλεκτρονικά περιοδικά

Μπορείτε να αναζητήσετε από ένα σημείο τους συνολικά 20.000 περίπου τίτλους ξενόγλωσσων περιοδικών στους οποίους έχει συνδρομή και παρέχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη.

Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Περιοδικών

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μόνο τις συνδρομές στις οποίες παρέχεται πρόσβαση από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).

Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΣΕΑΒ