Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)

Ονομασία: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ.)
Περιγραφή:

Από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ.) τα οποία είναι πλέον στο σύνολό τους δωρεάν διαθέσιμα στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, προς ανάγνωση, αποθήκευση και εκτύπωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α’)

Μάθετε περισσότερα

Θέματα: Ελληνική νομοθεσία, Προεδρικά διατάγματα, Νομικά κείμενα
Τύπος ηλεκτρ. πηγής: Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου
Παραγωγός: Εθνικό Τυπογραφείο
Διαθέτης: Εθνικό Τυπογραφείο
Συχνότητα: Ενημερώνεται καθημερινά
Χρονολογική Κάλυψη: 1833 - σήμερα
Γλώσσα: Ελληνική
Είδος πρόσβασης: Επιλεγμένη πηγή ανοικτής πρόσβασης (δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση)
Πρόσβαση: http://www.et.gr