Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (5-9/12/16)

Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 5-9/12/16 και από τις 12.30 έως τις 18.00, θα πραγματοποιούνται στο Στέκι της Ευρώπης –Λεωφ. Αμαλίας 8, Αθήνα, Workshops Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σχετικά με τον εντοπισμό δεξιοτήτων και την ανάδειξη δεξιοτήτων μέσω e-portfolio και EUROPASS CV, με διάρκεια 1 ώρα έκαστο που θα απευθύνονται σε νέους και ενήλικες https://ec.europa.eu/greece/node/1863_el
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Η σχετική ηλεκτρονική φόρμα βρίσκεται εδώ