Ευρωπαϊκή Έκθεση Διαστήματος, Πλατεία Συντάγματος, 28 Μαρτίου-5 Απριλίου 2015

Από το Διάστημα … στην Αθήνα!

Από τις 28 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Έκθεση Διαστήματος φιλοξενείται στην πλατεία Συντάγματος και αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το διάστημα βελτιώνει ακόμα και την καθημερινότητά μας!

 

Αυτή την άνοιξη, η Αθήνα θα φιλοξενήσει την περιοδεύουσα έκθεση της ΕΕ για το διάστημα. Η έκθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι διαστημικές δραστηριότητες και εφαρμογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Περισσότερες από 30.000 εφαρμογές που βασίζονται σε διαστημικές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των μεταφορών, στην αύξηση της αποδοτικότητας στη γεωργία και την αλιεία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ασφάλειας.

Μετά την επιτυχή επίσκεψη σε 23 ευρωπαϊκές πόλεις, η έκθεση θα εγκατασταθεί τώρα στην Αθήνα, στην Πλατεία Συντάγματος. Από τις 28 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου, επισκέπτες όλων των ηλικιών θα μπορούν να δουν, να αγγίξουν και να περιεργαστούν τη μεγάλη ποικιλία καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών που προσφέρει η διαστημική βιομηχανία. Με μοναδικές διαδραστικές, εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές παρουσιάσεις η έκθεση θα αναδείξει τα πολλά οφέλη που προκύπτουν όταν επενδύουμε στο διάστημα.

Η είσοδος στην ευρωπαϊκή έκθεση διαστήματος είναι ελεύθερη για το κοινό και όλο το ενημερωτικό υλικό θα διατίθεται σε πολλές γλώσσες.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ κα Elżbieta Bieńkowska, δήλωσε: «Οι επενδύσεις της ΕΕ στο διάστημα είναι καίριας σημασίας για την παροχή υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη ζωή μας. Η έκθεση αυτή αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τους επισκέπτες στην Ελλάδα να εξετάσουν το ευρύ φάσμα εφαρμογών που διατίθενται πλέον χάρη στα προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 

Ιστορικό

 

Μέσω των επενδύσεων στα εμβληματικά προγράμματα Galileo και Copernicus, οι ευρωπαίοι πολίτες θα επωφεληθούν από πολλές υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούν ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Με το Galileo, η Ευρώπη βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στο να αποκτήσει το δικό της έξυπνο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, το οποίο θα αποφέρει πολλά οφέλη τόσο στις οικονομίες μας όσο στην καθημερινή μας ζωή. Από το 2015, ο νέος σχηματισμός δορυφόρων θα καταστήσει δυνατή την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών όπως ακριβέστερη πλοήγηση στα αυτοκίνητα, αποτελεσματική διαχείριση των οδικών μεταφορών, υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, ασφαλέστερες τραπεζικές συναλλαγές, καθώς και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτιμάται ότι η αξία της παγκόσμιας αγοράς δορυφορικών προϊόντων και υπηρεσιών θα φθάσει τα 237 δισ. ευρώ το 2020. Η ανεξαρτησία στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης είναι σημαντική για την οικονομία της ΕΕ: το 2011 είχε εκτιμηθεί ότι το 6-7% του ΑΕΠ της Ευρώπης, ή 800 δισ. εξαρτιόταν ήδη από υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης. Ανεξάρτητες μελέτες έχουν δείξει ότι το πρόγραμμα Galileo θα μπορούσε να αποφέρει 90 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία κατά τα πρώτα 20 έτη λειτουργίας του.

Παράλληλα με το πρόγραμμα Galileo, το πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus της ΕΕ χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται από δορυφόρους καθώς και επίγεια εργαλεία μέτρησης για να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της αλλαγής του κλίματος και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τούτο επιτυγχάνεται με την ακριβή παρατήρηση της κατάστασης των ωκεανών ή της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας. Το Copernicus θα χρησιμοποιηθεί επίσης στον τομέα της ασφάλειας, όπως για παράδειγμα στην επιτήρηση των συνόρων. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η διεθνής αγορά εμπορικών δεδομένων γεωσκόπησης θα μπορούσε να ανέλθει σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2017. Το Copernicus αναμένεται να αποφέρει οφέλη ύψους τουλάχιστον τέσσερις έως δέκα φορές σε σχέση με τις αναγκαίες επενδύσεις. Επί του παρόντος, η αξία ολόκληρης της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ ετησίως και απασχολεί περισσότερα από 31.000 άτομα που αντιστοιχεί σε εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

Με τις μοναδικές διαδραστικές, εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές παρουσιάσεις στην Ευρωπαϊκή έκθεση διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει τα πολλαπλά οφέλη που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο διάστημα για την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών. Μην τη χάσετε!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/expo/index_en.htm

 

Επισυνάπτονται το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης και το Press Kit στην αγγλική γλώσσα.  

 

 

1