Ελεύθερη πρόσβαση στα περιοδικά Palgrave Macmillan από 19 Μαρτίου έως 19 Απριλίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ εξασφάλισε δοκιμαστική ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των επιστημονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Palgrave Macmillan από 19 Μαρτίου έως 19 Απριλίου 2015.

Δοκιμάστε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Παρακαλούμε στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας για την πλατφόρμα στο library@aueb.gr.

1