Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις βάσεις EBSCO

Προς τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ΟΠΑ

Ανοιχτό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

Αποδοτική Μελέτη και Έρευνα στις Οικονομικές Επιστήμες, στις Επιστήμες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της EBSCO

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014, 12.00 - 14.00

Βιβλιοθήκη ΟΠΑ, 2ος όροφος, Κέντρα Τεκμηρίωσης

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΟΠΑ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο για τη χρήση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών (e-journals) και ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) που διατίθενται στη Βιβλιοθήκη.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την EBSCO, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνώς παρόχους ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και πραγματεύεται τις εξής θεματικές:

  • Εισαγωγή στις ερευνητικές βάσεις δεδομένων και το περιεχόμενο τους
  • Παραδείγματα αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων
  • Σύνθετοι τρόποι αναζήτησης και εξατομίκευσης της έρευνας
  • Αναζήτηση και ανάκτηση ηλεκτρονικών βιβλίων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα από τον κο Pavel Synek, εκπαιδευτή της EBSCO. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες Πληροφορίες