Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΟΠΑ - 10/12/2015

Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών και υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΟΠΑ στους φοιτητές του Τμήματος ΟΔΕ, διδάσκουσα κα Ζαρκάδα, επίκουρη καθηγήτρια ΟΠΑ

10 Δεκεμβρίου 2015, 09.00-11.00,
στα πλαίσια του μαθήματος 7ου εξαμήνου "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών", 40 συμμετέχοντες χώρος Κέντρων Τεκμηρίωσης

10 Δεκεμβρίου 2015, 11.00-13.00,
στα πλαίσια του μαθήματος 3ου εξαμήνου "Μάρκετινγκ Ι (Αρχές Μάρκετινγκ), αίθουσα Α31

1