Εκπαιδευτικά Webinars από την υπηρεσία EBSCO host

Η υπηρεσία Ebso host, έχει προγραμματίσει για τον Μάιο δωρεάν on-line webinars. Σκοπός των webinars είναι να εξοικειωθεί ο χρήστης με την αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας ώστε να αξιοποιήσει το περιεχόμενο και τις λειτουργίες που διατίθενται στην βιβλιοθήκη από την EBSCO.

Τα webinars είναι στην αγγλική γλώσσα και απευθύνονται σε βιβλιοθηκονόμους, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ακολουθεί το πρόγραμμα και τα αντίστοιχα links για δηλώσεις συμμετοχής.

 

Dates & Times of the webinars

 

EBSCOhost for Advanced Users - creating alerts, using thesauri, using field codes to full extend, downloading eBooks

Tuesday, May 24 10:00 Central European Time Register HERE
Monday, May 30 10:00 Central European Time Register HERE

Duration: 45mins

 

EBSCO Discovery Service – a single place to discover all your library resources, altogether with your catalog, repository or eBooks

Wednesday, May 25 10:00 Central European Time Register HERE

Duration: 45mins

 

EBSCO eBooks Overview – searching and downloading eBooks for offline reading, how to prepare your device for them

Thursday, May 26  10:30 Central European Time Register HERE

Duration: 40mins

 

PlumX Dashboards & Metrics - Online tool providing an evidence of how your research output in all its forms is being utilized

Tuesday, May 24 14:30 Central European Time Register HERE

Duration: 35mins

 

Resources for Biomedical Research – Full-text databases in combination with DynaMed (clinical reference tool for EBM) overviewed with a help of practical case studies

Wednesday, May 25 08:30 Central European Time Register HERE

Duration: 35mins