Εκπαιδευτικά σεμινάρια στις βάσεις InCites Journal Highly Cited Data & Web of Science

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ σας ενημερώνει ότι έχει προγραμματίσει σε συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία, δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση της νέας πλατφόρμας InCites Journal Highly Cited Data (πρώην JCR) και της νέας Web of Science στις οποίες η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή και παρέχει πρόσβαση στα μέλη του Πανεπιστημίου.

Το σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ,
Τμήμα Περιοδικών, 1ος όροφος, Πατησίων 76, Αθήνα. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  1. InCites Journal Highly Cited Data, Τρίτη 19 Απριλίου 2016, ώρα 13:00 – 15:00 μ.μ.
  2. Web of Science, Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, ώρα 9:00 – 11:00 π.μ.

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την προσέλευση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.