Εκδήλωση του Europe Direct City of Athens στις 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 4-8μμ με θέμα : Digital Single Market 2016

 

Ακολουθεί η πρόσκληση με το πρόγραμμα και την φόρμα συμμετοχής. Από το ΟΠΑ θα συμμετάσχει ο αναπλ. καθηγητής κος Β. Βασσάλος με την ομιλία “Copyright and privacy: rights, data, and business in the digital single market “.