Δοκιμαστική πρόσβαση στη σειρά “Oxford Handbooks Online: Scholarly Research Reviews” έως την 29η Φεβρουαρίου 2016

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ εξασφάλισε δοκιμαστική ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου στη σειρά “Oxford Handbooks Online: Scholarly Research Reviews” που δημοσιεύει ερευνητικά κείμενα στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Archaeology
 • Business & Management
 • Classical Studies
 • Criminology
 • Economics & Finance
 • History
 • Law
 • Linguistics
 • Literature
 • Music
 • Philosophy
 • Political Science
 • Psychology
 • Religion

 

Παρακαλούμε αποστείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για την σειρά αυτή στο κεντρικό e-mail της Βιβλιοθήκης library@aueb.gr .


 

Η πρόσβαση στην παραπάνω βάση είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου με έλεγχο των IP διευθύνσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου.