Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Emerald Emerging Markets Case Studies Collection

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση Emerald Emerging Markets Case Studies Collection μέχρι  την Παρασκευή 10 Ιουνίου . Για πρόσβαση στη βάση χρησιμοποιήστε το παρακάτω password και username.

 

Username: FacultyUser

Password: 11038148