Δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketLine (19-26/10/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι από 19 Οκτωβρίου έως και 26 Οκτωβρίου 2016 το Πανεπιστήμιο θα έχει δοκιμαστική πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketLine. Πρόσβαση μπορείτε να έχετε ακολουθώντας το σύνδεσμο http://advantage.marketline.com/

Ακολουθεί πίνακας με συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου της MarketLine.

 

CONTENT INCLUDED

6,000+ Industry Profile reports – including Porters Five Forces Analysis
33,000+ Company Profiles – with 2700+ including SWOT analysis
400+ Case Study Reports
500,000+ Company News Articles
400,000+ Financial Deals Articles
110 Country Reports – including PEST and PESTLE
Brand New “Analyst Insights”
Brand New “City Profiles”

 

DATABASES INCLUDED  

Country Statistics - Provides macro/socio-economic and demographic data for 193 countries and 21 territories worldwide.  
City Statistics - Analyse and compare the world’s most important cities. Features comprehensive data and forecasts of key socio and macroeconomic indicators for more than 1950 cities, spread across Asia-Pacific, Europe, Middle East & Africa, North America, and South & Central America.
Market Data Analytics - MDA was from our Datamonitor Consumer knowledge Centre, however is provided at no extra cost for all MarketLine Advantage Academic subscribers. MDA provides comprehensive market data covering nearly 50 countries, over 30 market sectors, and approximately 150 categories, helping you to understand the retail sales dynamics of your markets.
Financial Deals Tracker - Track market activity with MarketLine's database of global mergers and acquisitions (M&A), private equity deals, venture finance deals, private placements, IPOs, and partnerships.
Company Prospector - Screen companies and build lists of potential business partners, clients, and investment targets in industries and countries of interest.
Investment & Advisory Prospector - Identify advisory & investment firms operating in specific industries, and gain insight into the investment and inorganic strategy of companies.
Company Report Generator - Generate fresh custom company reports featuring analytical text and charts which draw on MarketLine's company datasets. Example sections include company overview, history, SWOT analysis, M&A, partnerships and agreements, news and product information.