Ακαδημαϊκή Γωνιά Μάθησης

Διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών

Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί την ύπαρξη βιβλιογραφικών αναφορών σε μία ερευνητική εργασία απαραίτητη προκειμένου αυτή να μπορεί να αξιολογηθεί. Για την απόδειξη της ποιότητας και την αναγνώριση μιας εργασίας θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί με ένα δομημένο τρόπο. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να γίνονται οποτεδήποτε γίνεται αναφορά σε ιδέες, απόψεις, τοποθετήσεις ή κάθε άλλη έκφραση σκέψης άλλου δημιουργού μέσα σε ένα κείμενο. Ακόμη και αν δεν αναπαράγεται άμεσα ένα ξένο δημιούργημα, αλλά μια άποψη βασίζεται ή και αντιπαρατίθεται με άλλες απόψεις, θα πρέπει να γίνεται σε αυτές η αντίστοιχη μνεία για το σκοπό της διαφύλαξης της επιστημονικής ακεραιότητας.

Τα λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών σας βοηθούν να οργανώσετε όλες τις πληροφοριακές πηγές που έχετε χρησιμοποιήσει και επίσης να παραθέσετε τις βιβλιογραφικές σας αναφορές με ένα δομημένο τρόπο, τη ίδια στιγμή που δημιουργείτε μία εργασία. Επιπρόσθετα, θα ανακαλύψετε ότι οι εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφίας σας επιτρέπουν εκτός από το να διαχειρίζεστε, να μοιράζεστε τις εργασίες σας και να συνεργάζεστε με άλλους ερευνητές της δικής σας ερευνητικής περιοχής. Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ προτείνει δύο προϊόντα διαχείρισης βιβλιογραφίας: το Mendeley, το οποίο είναι μία ελεύθερη εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και το EndNote.

Οι προτεινόμενες εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών σας βοηθούν να:

  • κρατήσετε βιβλιογραφικές αναφορές από βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες της επιλογής σας
  • δημιουργήσετε βιβλιογραφικές αναφορές για τα κείμενά σας
  • οργανώσετε τις βιβλιογραφικές αναφορές σας
  • κρατήσετε σημειώσεις αναφορών και να τις σώσετε στη δική σας συλλογή βιβλιογραφικών αναφορών
  • σώσετε και οργανώσετε PDFs, screenshots, γραφήματα, εικόνες και άλλα αρχεία για την έρευνά σας.

Ακολουθεί μία λίστα ερωτήσεων και συνδέσμων που σκοπεύει να σας βοηθήσει στη χρήση των προτεινόμενων λογισμικών διαχείρισης βιβλιογραφίας ενώ μπορείτε πάντα να ρωτήσετε τους βιβλιοθηκονόμους για περαιτέρω βοήθεια.

Mendeley

EndNote