Διακοπή Πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα της Βιβλιοθήκης δε θα λειτουργεί από την Παρασκευή 21/02/2014 έως και τη Δευτέρα 24/02/2014, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο Tμήμα Μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης.

Συνεπώς, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπo www.lib.aueb.gr καθώς και η αναζήτηση στον αυτοματοποιημένο βιβλιογραφικό κατάλογο WebOpac. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά και στις ηλεκτρονικές βάσεις θα μπορεί να γίνει μόνο με απευθείας σύνδεση στις ιστοσελίδες των εκδοτών/παρόχων. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός ηλεκτρονικών περιοδικών θα είναι απευθείας προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link www.heal-link.gr.