Α' Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.). 2η θεματική ενότητα: Μακροοικονομικά μεγέθη

Το 2016 το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), οργανώνει τον Πρώτο Κύκλο Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες.
Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού κύκλου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια οικονομικά, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις τράπεζες, την ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με την αντίστοιχη ορολογία της οικονομικής επιστήμης και με τις σχετικές πληροφοριακές πηγές.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, εκτός αργιών, 16:00-18:00, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ - Βιβλιοθήκη 1ος όροφος), Αμερικής 11, Αθήνα. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές βιβλιοθηκονομίας, καθώς και σε κάθε επαγγελματία που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για οικονομικά θέματα. Οι ομιλητές, έγκριτοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη τραπεζών και φορέων, συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση με την πρακτική ανάλυση της οικονομικής επικαιρότητας.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 1ης θεματικής ενότητας (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. http://libnt2.lib.unipi.gr/diovi ) ακολουθεί η 2η θεματική ενότητα «Μακροοικονομικά μεγέθη». Η ενότητα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

7 Μαρτίου 2016
Έρση Αθανασίου (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών)
«Το αποτύπωμα της κρίσης στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη»
Νικόλαος Κανελλόπουλος (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών)
«Ανθρώπινοι πόροι: έννοιες και πηγές πληροφόρησης»

4 Απριλίου 2016
Χρήστος Παπάζογλου (Τράπεζα της Ελλάδος)
«Ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας και η σημασία του»

9 Μαΐου 2016
Χρίστος Κατηφόρης (Τράπεζα της Ελλάδος)
«Ανταγωνιστικότητα: έννοια, μέτρηση και η σημασία της στην οικονομία»

 

Η είσοδος στον Α΄ Κύκλο Διαλέξεων είναι ελεύθερη. H αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι απαραίτητο να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως και περισσότερες πληροφορίες για τις διαλέξεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. http://libnt2.lib.unipi.gr/diovi και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi_helin. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Για κάθε θεματική ενότητα θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.