Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος Heal-Link

 

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα στη δικτυακή πύλη της Heal-Linkέχει αποκατασταθεί. Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι πλέον προσβάσιμες από το σύνδεσμο www.heal-link.gr