Ανοιχτή Συζήτηση “Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη”, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, 19.00

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 19.00 η ώρα, το ΕΛΙΑΜΕΠ, φορέας υποδοχής του κέντρου μας, διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης «Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αναρτήσεις για την εκδήλωση υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες στο Facebook και το Twitter.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 49, 10676 Αθήνα
Τηλ. +30 210 7257 125 και +30 210 7257 110 (τηλεφωνικό κέντρο)
Φαξ +30 210 7257 114
E-mail : europe.direct@eliamep.gr
Website: http://europedirect.eliamep.gr/

Ώρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 09:00-17:00

Για επείγοντα θέματα, εκτός των ωρών λειτουργίας του κέντρου παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία Europe Direct ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ.