Ανακοίνωση για τη βάση EBSCO A-to-Z και την υπηρεσία Link-Source

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, ο προμηθευτής της βάσης EBSCO A-to-Z και της υπηρεσίας Link-Source θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένη αναβάθμιση. Επομένως, δε θα υπάρχει πρόσβαση από τους χρήστες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον 12 ώρες.

1